Waarom niet stemmen de grootste fout is die je kunt maken

Alweer naar de stembus en alle partijen lijken op elkaar en het zijn er zoveel dat
er minimaal vijf nodig zijn om een regering mogelijk te maken.
Wat heeft het nog voor zin om naar de stembus te gaan. Door coalitievorming worden toch altijd de compromissen gesloten die je nu net niet wilde.

Je bent voor partij P1 die voor standpunt A staat net als jij en ook voor B is wat je geen donder kan schelen.
Partij P2 is juist tegen A en daarom stem je niet op partij P2. Als ze gaan samenwerken gaat punt A naar partij P2 en gaat ook plan B door.

Ik zal even in het kort uit de doeken proberen te doen waarom je wel moet gaan.

In eerste plaats moet je gaan stemmen omdat je pas dan mag klagen over de dingen die de politiek beslist.

Had je wat anders gewild en heb je niet gestemd? Wie zwijgt stemt toe!

Bedenk ook het volgende:

Er zijn mensen die gaan altijd naar de stembus. Die mensen stemmen niet op de partij die de dingen wil die jij belangrijk vindt.

Er zijn mensen die brengen geen blanco stem uit. Die mensen stemmen niet op de partij die de dingen wil die jij belangrijk vindt.

Er zijn mensen die vinden het fijn dat er veel mensen niet gaan stemmen. Die mensen stemmen niet op de partij die de dingen wil die jij belangrijk vindt.

Als jij niet of blanco of ongeldig gaat stemmen weegt de stem van de mensen die wel stemmen zwaarder mee.

Als de mensen die gaan stemmen andere mensen zijn dan jij weet dan ook:

Andere mensen vinden het fijn dat de rekening van de Staat betaald wordt door jou.

Andere mensen vinden het niet erg dat je door moet werken tot je 70ste. Ook al kom je niet meer aan de bak na je 50ste en blijft de startende generatie ook werkeloos.

Andere mensen willen graag je geld aan de EU, aan de Afghanistan missie, de JSF, de banken en de bonussen geven.

Andere mensen zien gevaarlijke bodemloze putten en willen proberen die te dempen. Met jouw geld uiteraard, niet met hun eigen geld.

Andere mensen vinden het niet erg dat de BTW 2% stijgt. Die berekenen dat gewoon door.

Andere mensen vinden het niet erg dat jij 4 keer voor je geld moet werken. (Dit is 50% belasting op inkomen en van de rest 50% vaste lasten voordat je de rest kunt uitgeven en dan heb je nog je levensonderhoud ook dus misschien moet je nog veel vaker voor je geld werken.)

Andere mensen vinden het niet zo erg dat de vrijheid van internet wordt beperkt.

Andere mensen hebben er geen probleem mee dat landgenoten zonder probleem kunnen worden uitgeleverd aan vreemde mogendheden. Bijvoorbeeld voor overtreding van wetten die elders gelden , overtredingen die hier zijn begaan en hier gewoon legaal zijn.

Andere mensen vinden het niet erg dat de brandstofprijzen aan de pomp hier hoger zijn dan elders. Kan er nog wel een kwartje bij?

Andere mensen vinden het niet erg dat ons welvaartsniveau gemeten of genivelleerd wordt naar dat van andere landen. Vergeten dat we hier soms wel moeten stoken om het warm te krijgen.

Andere mensen zeggen dat als de zorg te duur wordt we goedkopere arbeidskrachten moeten halen om het werk te doen.

Andere mensen vinden in plaats van eerlijk en hard werk naar waarde te belonen dat er bezuinigd moet worden op loonkosten. Dat de rekening daarvan betaald wordt door de belastingbetaler vergeet men tijdens de bonusuitreiking.

Andere mensen zeggen dat het onzin is dat landen die niet meedoen in de Eurozone een goedlopende economie hebben.

Andere mensen vinden dat we sociaal moeten zijn en dat we daarvoor wat over moeten hebben. We en we in de vorige zin zijn twee verschillende groepen mensen, zonder overlap.

Andere mensen vinden dat je minder lang recht hebt op een WW uitkering als je gewerkt hebt.

Andere mensen vinden dat pensoenfondsen een dekkingsgraad van meer dan 105% nodig hebben.

Andere mensen vinden dat weer andere mensen de hypotheekrenteaftrek niet meer nodig hebben.

Andere mensen vinden het niet nodig dat zoveel mensen een goede scholing afronden met een zinvolle studie.

Andere mensen vinden het niet te begrijpen dat mensen in uitzichtloze posities gekke dingen doen.

Ik kan bijna eindeloos doorgaan met wat andere mensen willen en fijn vinden. Maar wat vindt jij fijn en belangrijk?

Alleen jij kunt ze stoppen en in ieder geval op een paar punten de goede kant opsturen!!
En alleen door te stoppen met luisteren als ze zeggen dat het toch niets uitmaakt. Want dat is wat ze graag willen! Dan kunnen ze doorgaan met wat ze doen!

Laat je stem horen op 12 september. Stem. Stem tegen! Stem voor! Kom voor je belangen op! Een kleine moeite, een groot plezier!

P.S. Dit is geen stemadvies voor of tegen welke partij dan ook. Dit is slechts een advies om te gaan stemmen, liefst met gebruik van je eigen verstand.

This entry was posted in Algemeen, Filosofie and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vul dit nog even in: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.